Monday, 7 May 2012

NIAT : PERMULAAN SEGALA AMALAN

Daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khatab r.a. aku mendengar Nabi SAW bersabda :


 "Sesungguhnya semua amalan perbuatan adalah dinilai mengikut niatnya.  setiap orang dinilai dengan niatnya.  sesiapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya dinilai mengikut niatnya menuju Allah dan Rasul-Nya.  Sesiapa yang berhijrah untuk mendapatkan dunia atau wanita untuk dikahwininya maka hijrahnya mengikut tujuan hijrah itu".

No comments:

Post a Comment